Et udvalg af de IoT løsninger, vi har lavet

 

Størstedelen af vores løsninger taget afsæt i vores IoT platform, hvortil der sker en række tilretninger løsningen passer til den enkelte kunde samt dennes behov.

Case beskrivelserne nedenfor har derfor primært fokus at beskrive tilretningerne, mens en mere detaljeret beskrivelse af selve IoT platformen kan ses under faneblandetIoT-platform”. 

Emissionsprojekt

Kontrol af udstødning

Gyllealarm

Miljøsikring af gylletanke

Diesel-alarm

Tyverisikring af dieseltanke 

Tid til service 

Service efter behov

Bedre kundeservice 

Reagere på afvigelser

IoT-system til rottefælder 

Realtidsovervågning af rottefælder