Bedre kundeservice

Kunden:

Producent af lastvognskraner 

 

Brugere:

Serviceafdelingen 

Problem / Udfordring 

Serviceafdelingen får mange spørgsmål til brugen af kraner og om muligheder for at ændre i indstillinger på kranen.  

 

Løsning 

Vi opsamler data fra kraner under drift. Der opsamles både data fra den eksisterende styring, f.eks. fejlmeddelelser og driftsdata og data fra nye sensorer.  

Ud fra de opsamlede data kan serviceafdelingen bedre forstå den øjeblikkelige “driftssituation” for kranen og kan yde support til chaufføren. 

I forhold til reklamationer, så har serviceafdelingen et bedre billede af driften af kranen forud for reklamationen. 

På sigt er målet, at de indsamlede driftsdata kan være med til at vurdere kvaliteten af enkelte dele af kranen. 

Teknisk:

  • CAN kommunikation