Den rette IoT-løsningen

At udarbejde en IoT-løsning, der er den helt rette for dig, er en udviklingsproces. Mange af vores kunder kommer med spørgsmål som: “Hvordan man kan digitalisere sin forretning på en sikker og nem måde?”, “Kan man forudsige fejl og driftstop i sin produktion?” og “Hvordan får jeg bedre kontrol over mine data?” Dette er spørgsmål, der kræver hver sin løsning, og derfor involverer vi os aktivt i hele processen fra idégenerering til aflevering af den færdigudviklede løsning. Vores erfaring viser, at det er samarbejdet og samspillet mellem dine og vores kompetencer, som giver de bedste løsninger. Den rigtige IoT-løsning afhænger altså af dine ønsker og behov, og derfor er der heller ikke nogen direkte snor, som udviklingen følger. Til at starte med tager vi alle vores kunder igennem nedenstående otte steps, og derefter finder vi ud af, hvad næste step er! 

1 – Indledende møde

Vi drikker kaffe, lægger ideerne på bordet, og ud fra det finder vi ud af, hvordan vi sammen kan skabe den bedste IoT-løsning.  

2 – Workshop

Sammen gennemgår vi løsningen med henblik på ønsker til funktionalitet, brugergrænseflade og design. På baggrund heraf laver vi et projektdokument med tekniske og designmæssige skitser.

3 – Formaliseret samarbejde

Vi indgår sammen en formel samarbejdsaftale omkring den ønskede løsning. Efter formaliseringen har vi de overordnede rammer på plads og udviklingsprocessen kan starte. 

Workshop process med IoT-løsning
Iot-løsning

4 – Design, brugergrænseflade og parametre

Vi gennemgår ønsker til design af brugergrænseflade, samt valg af brugergrupper og rettigheder. Vi finder de relevante parametre, der skal kommunikeres med, og eventuelle andre eksterne informationer. Ønsker du at læse mere om de cases og IoT-løsninger, vi har skabt, så læs mere her.

5 – Eksisterende elektronik og sensorer

Tager løsningen udgangspunkt i eksisterende elektronik, så undersøger vi først mulighederne for at etablere kommunikation hertil. Eventuelle sikkerhedsmæssige forhold afklares og vi er klar til at udvikle en driver og lave en første test af kommunikationen.

6 – Ny elektronik og sensorer

Mulighed for kommunikation er en integreret del af udviklingen af både hardware og software. Vi har mulighed for ekstra indgange til relevante sensorer, og vi kan vælge om en funktion skal eksekveres lokalt eller på server niveau.

7 – Tilretning og test

Vi bryder opgaveløsningen ned i mindre projekter og tester undervejs for bedste resultat.

8 – Aflevering og opfølgning

Ved aflevering af løsningen laver vi en komplet gennemgang af funktionaliteten. Derudover tilbyder vi efterfølgende opfølgning på løsningen, hvor vi tilretter efter dine ønsker. 

IoT-løsning der passer til dig