Emission

Kunden:

Miljøstyrelsen og senere Politi og offentlige myndigheder 

 

Brugere:

Politiet og miljømedarbejdere 

Emissionsmåler

Problem / Udfordring 

Det er både kompliceret og tidskrævende at teste lastbilers forureningsniveau og herunder fastslå, om bilen overholder de lovmæssige krav for brug af AdBlue. Testen bliver ikke mindre kompliceret af, at dele af testen skal udføres under kørsel. 

 

Løsning

I samarbejde med Teknologisk Institut og med MUDPstøttemidler er der udviklet en mobil emissionsmåler, som kan monteres på et køretøj under kørsel. 

Måleren opsamler data under testen. Resultatet af testen kan både vises lokalt på en skærm og kan følges på en hjemmeside under testen.  

Teknisk:

  • CAN kommunikation til følere 
  • Datavalidering samt analyse
  • Kommunikation via en mobil dataforbindelse 
  • Håndtering af afbrydelse af dataforbindelse 
  • Geotracking