Internet of Medical Things (IoMT) bør være en del af løsningen på sundhedssektorens flaskehalsproblemer med overbelagte sygehuse og mangel på personale.

Skal vi passes af robotter eller er der et alternativ?

Vi har kigget på forudsigelser for IoT i 2022, og alt tyder på, at Sundhedssektoren og især sygepleje er et område, der vil fortsætte med at have stor fokus på implementering af Internet of Medical Things (IoMT). 

Mange af os har svært ved at forestille sig, at teknologien stadig vil overtage mere og mere, også inden for patientpleje. Vi vil ikke behandles af robotter, men af mennesker! Egentlig er det heller ikke tanken, men i kølvandet på Covid-19, hvor udfordringerne med overfyldte hospitaler og manglende sengepladser ikke er blevet mindre, samtidig med, at sundhedspersonalets kapacitet også er sluppet op, må vi se i øjnene, at teknologien kan være en afgørende faktor. Derfor peger en del forudsigelser på, at Internet of Medical Things (IoMT) vil være blandt de største trends for 2022.

 

Af en undersøgelse fra Juniper Research tyder det på, at antallet af IoMT globalt vil overstige syv millioner enheder i 2026. Ikke overraskende er det USA og Kina, der forventes at stå for størstedelen, men set i lyset af de netop øgede flaskehalsproblemer der har vist sig som en konsekvens af Covid-19, peger flere eksperter ifølge IoTNews på, at efterslæbet for Covid-19, globalt set vil påvirke sundhedssektoren helt frem til 2026. 

 
IoMT åbner op for fjernovervågning af patienter i eget hjem. IoMT antages at blive en del af fremtidens indlæggelsesmuligheder! 

Selvom Omikron har vist sig at kræve færre indlæggelser, vil sundhedsvæsnet stadig være presset, men netop IoMT kan være en afgørende faktor for at løsning på nogle af flaskehalsproblemerne, mener Juniper Research. IoMT åbner eksempelvis op for muligheden for fjernovervågning af mindre kritiske patienter, der lige så fint kan restituere i eget hjem, fremfor sygehuset. Herved kan man imødekomme manglen på sengepladser, men også mindske smitterisikoen, idet patienten ikke vil blive udsat for anden smittepåvirkning af eksempelvis en virus som Omikron fra andre patienter, personale og pårørende. 

 
IoMT kan også afhjælpe problemerne med stigende mangel på plejepersonale 

Også ældreplejen står i en svær situation for samtidig med, at der er mangel på arbejdskraft, lever vi længere og derved stiger antallet af ældre. Allerede i 2030 forventes der ifølge Danmarks Statisk en stigning på 59% af de 80-årige set i forhold til 2020.  

Ligesom IoMT anses for at være en væsentlig faktor for hospitalerne, bør det ligeså overvejes, hvorvidt det kan få en endnu større betydning i forhold til at optimere og effektivisere de stigende flaskehalsproblemer, vi ser herhjemme i ældreplejen.  

 

De første løsninger har allerede vist sig på markedet, og man må forvente at se endnu flere de kommende år, hvis udviklingen går, som flere forventer det. Men vi bør ikke kun se på enkelte løsninger, men på hvordan vi kan effektivisere hele ældreområdet, så der kan blive frigivet vigtig arbejdskraft til eksempelvis den psykiske omsorg og pleje. 

 

I dag kan IoT sensorer måle, om en seng eller en ble er våd eller reagere, hvis en borger ikke har været aktiv i længere periode, i forhold til hvordan borgeren normalt agerer. På den måde kan plejepersonalet planlægge besøgene i hjemmene alt efter, hvornår en borger har brug for det, fremfor hvornår plejepersonalet har planlagt at komme forbi. Derved vil det være muligt for borgeren at modtage hjælpen, når det er nødvendigt. 

kontakt os

Vil du vide mere om IoT?

 

Vi har taget os af alt det komplicerede ved IoT og har udviklet en platform,

der gør det let at komme i gang og tilmed få et værdifuldt udbytte.

Giv os et kald, så fortæller vi meget gerne meget mere om mulighederne,

og kommer med et uforpligtende bud på, hvordan vi kan hjælpe dig.

 

 

Vi har i ovenstående artikel forholdt os til de kilder vi henviser til. 
IoTnews: Leverer nyheder, analyser og meninger om IoT på baggrund af forskning og rapporter. 
Rapporten: Som vi skriver, så er vi klar over, at undersøgelsen fra Jupitor Research er bestilt af Vodafone. 
Vodafone: Markedsledende teleselskab.