Gyllealarm

Kunden:

Farmer Innovation ApS – et udviklingshus på Mors.  

 

Brugere:

Landmænd 

Problem / Udfordring 

Flere gange om året sker der uheld i forbindelse med håndtering af gylle, enten fordi der pumpes for meget i tanken eller fordi gyllen på anden vis løber ud af tanken. 

 

Løsning 

Der er udviklet en overvågningsenhed, som får data fra en tryktransmitter placeret i bunden af tanken. Enheden overvåger væskestanden i tanken og sender en alarm til landmanden, hvis noget går galt.  

Landmanden kan modtage informationer både på sin telefon og på sin PC og kan ligeledes opdatere enheden på samme vis. 

Løsningen sender dagligt oplysninger til en central server via sms. Fra serveren kan landmanden følge bevægelserne i tanken og få oversigter over de daglige bevægelser. 

Teknisk:

  • SMSkommunikation 
  • SMSdata til data i database 
  • Udvikling af standard cms løsning til håndtering af kunder, profiler og enheder 
  • Sensor til opsamling af data