Processen

At udarbejde en IoT løsning, der er den helt rette for dig, er en udviklingsproces, og vi involverer os aktiv i hele processen fra idegenerering til aflevering af den færdigudviklede løsning. Vores erfaring viser, at det er samarbejdet og samspillet mellem dine og vores kompetencer, som giver de bedste løsninger. Den rigtige IoT løsning afhænger altså af dine ønsker og behov, og derfor er der heller ikke nogen direkte snor som udviklingen følger. Som udgangspunkt følger vores udviklingsproces til vores specialiserede løsning dog nedenstående otte steps.  

1 – Indledende møde

Vi drikker kaffe, lægger ideer på bordet og finder derudfra ud af, om vi skal arbejde sammen.

2 – Workshop

Dine og vores udviklere gennemgår løsningen med henblik på ønsker til funktionalitet, brugergrænseflade og design. På baggrund af dette laver vi et projektdokument med tekniske og designmæssige skitser.

3 – Formaliseret samarbejde

Vi indgår sammen en formel samarbejdsaftale omkring den ønskede løsning. Efter formaliseringen har vi de overordnede rammer på plads og udviklingsprocessen kan gå i gang. 

ProcessTopImage
ProcessMiddleImage

4 – Design, brugergrænseflade og parametre

Vi gennemgår ønsker til design af brugergrænseflade samt valg af brugergrupper og rettigheder. Vi finder de relevant parametre, der skal kommunikeres med, og eventuelle andre eksterne informationer.

5 – Eksisterende elektronik og sensorer

Tager løsningen udgangspunkt i eksisterende elektronik, så undersøger vi først mulighederne for at etablere kommunikation hertil. Eventuelle sikkerhedsmæssige forhold afklares og vi er klar til at udvikle en driver og lave en første test af kommunikationen.

6 – Ny elektronik og sensorer

Mulighed for kommunikation er en integreret del af udviklingen af både hardware og software. Vi har mulighed for ekstra indgange til relevante sensorer, og vi kan vælge om en funktion skal eksekveres lokalt eller på server niveau.

7 – Tilretning og test

Vi bryder opgaveløsningen ned i mindre projekter og tester undervejs for bedste resultat.

8 – Aflevering og opfølgning

Ved aflevering af løsningen laver vi en komplet gennemgang af funktionaliteten. Derudover tilbyder vi en efterfølgende opfølgning på løsningen, hvor vi tilretter efter dine ønsker. 

da_DKDanish
en_GBEnglish da_DKDanish