Processen

 

Gennem udarbejdelsen af din kommende IoT løsning følger vi dig hele vejen. Vi involverer os aktivt i hele processen fra idegenerering til aflevering af den færdigudviklede løsning. Vi har valgt at dele processen op i otte trin. Det giver nogle mindre og mere overskuelige opgaver og skulle gerne gøre det nemmere for både dig og os at overskue forløbet og at komme sikkert i mål. Det er samarbejdet og samspillet imellem dine og vores kompetencer, som skaber de gode løsninger. 

1 – Indledende møde

Vi drikker kaffe, lægger ideer på bordet og finder derudfra ud af, om vi skal arbejde sammen.

2 – Workshop

Dine og vores udviklere gennemgår løsningen med henblik på ønsker til funktionalitet, brugergrænseflade og design. På baggrund af dette laver vi et projektdokument med tekniske og designmæssige skitser.

3 – Formaliseret samarbejde

Vi indgår sammen en formel samarbejdsaftale omkring den ønskede løsning. Efter formaliseringen har vi de overordnede rammer på plads og udviklingsprocessen kan gå i gang.

ProcessMiddleImage

4 – Design, brugergrænseflade og parametre

Vi gennemgår ønsker til design af brugergrænseflade samt valg af brugergrupper og rettigheder. Vi finder de relevant parametre, der skal kommunikeres med, og eventuelle andre eksterne informationer.

5 – Eksisterende elektronik og sensorer

Tager løsningen udgangspunkt i eksisterende elektronik, så undersøger vi først mulighederne for at etablere kommunikation hertil. Eventuelle sikkerhedsmæssige forhold afklares og vi er klar til at udvikle en driver og lave en første test af kommunikationen.

6 – Ny elektronik og sensorer

Mulighed for kommunikation er en integreret del af udviklingen af både hardware og software. Vi har mulighed for ekstra indgange til relevante sensorer, og vi kan vælge om en funktion skal eksekveres lokalt eller på server niveau.

7 – Tilretning og test

Vi bryder opgaveløsningen ned i mindre projekter og tester undervejs for bedste resultat.

8 – Aflevering og opfølgning

Ved aflevering af løsningen laver vi en komplet gennemgang af funktionaliteten. Derudover tilbyder vi en efterfølgende opfølgning på løsningen, hvor vi tilretter efter dine ønsker.

ProcessBottomImage
da_DKDanish
en_GBEnglish da_DKDanish